Jak zemřel korunní princ Rudolf

16. dubna 2016 v 17:10 | Lisi |  Rodina
Jak zemřel korunní princ Rudolf je článek, který pro své čtenáře připravil do svého 32. čísla v roce 1910 list nazvaný Řeznické a uzenářské zájmy. To byl plátek hájící zájmy řezníků a uzenářů v království Českém, markrabství Moravském a vévodství Slezském a velkou část zpráv tvořily samozřejmě novinky z oboru.

Třeba 22. února 1910, tedy v čísle s korunním princem Rudolfem, můžeme číst, že jistý Julius Mold byl odsouzen k 48 hodinám vězení za krádež osmi volských ocasů, které sebral živým zvířatům.
 

Vezmeš si mě? Vezmeš si mě?

20. března 2016 v 10:16 | Lisi |  Zákusky
Španělský král Filip II. ovdověl 17. listopadu 1558. Toho dne zemřela jeho druhá žena a, jak bývalo u Habsburků zvykem, také příbuzná Marie Tudorovna. Jeho zesnulá manželka byla totiž vnučkou katolických Veličenstev Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, sám Filip byl jejich pravnukem.

A tento Filip, který v budoucnu utopí svoji Armadu při pokusu potopit bývalou švagrovou Alžbětu I., byl nyní bez manželky a Anglie bez dědice jeho krve.

Má neteř si vzala za manžela mého vnuka

9. února 2016 v 19:24 | Lisi |  Historie
"Má neteř si vzala za manžela mého vnuka." Tuto větu mohla pronést po svatbě Františka Josefa I. a Sisi císařovna vdova Karolína Augusta. Nicméně čistě teoreticky by ji mohl říct i Jan Lucemburský po svatbě francouzského krále Karla V. a Johany Bourbonské.Pojďme nyní odhalit, kde se v rodokmenu francouzského ženicha a nevěsty nachází stopa našeho českého domova.
 


Dcera milenky krále tchýní milenky krále

19. ledna 2016 v 6:00 | Lisi |  Historie
Francouzští králové dovedli k dokonalosti institut královské milenky. Děti z těchto vztahů pravidelně legitimizovali a nacházeli jim partnery v nejvýznamnějších francouzských šlechtických rodinách, pokud už ne přímo ve vlastní rodině, jak to udělal Ludvík XIV., který provdal svoji dceru s madame Montespan Františku Marii za svého synovce Filipa Orleánského.

Marie Kristýna, vnučka Marie Terezie

17. ledna 2016 v 6:00 | Lisi |  Kalendář
Je váš strýc vaším manželem či snad máte s partnerem společné prarodiče? Nebo je vaší švagrovou vaše matka či teta? V dnešní době nemožné, ale pro urozené lidi minulosti standard. Jaksi nevystoupili a ani nemohli vystoupit z těsného příbuzenského korzetu, který jim byl navlečen již po narození.

Právě dnes by oslavila své 237. narozeniny jedna z mnoha vnuček Marie Terezie. Jak uvidíte, příbuzenský korzet měla rovněž pevně navlečený.

Duben v Paříži

12. ledna 2016 v 5:30 | Lisi |  Knihy
Desátník Roth má to štěstí a slouží během druhé světové války v Paříži. Těží z toho, že ovládá francouzštinu tak dokonale, že by rodilý Francouz nepoznal, že nemluví svou rodnou řečí. Desátníkovy jazykové znalosti jsou plně využívány německými orgány, díky náhodě je Roth převelen do rue de Saussaies, místa nejtvrdších německých výslechů. Roth má německým vyslýchajícím tlumočit.

Arcivévoda Ferdinand Karel, který zemřel v Brně

15. prosince 2015 v 6:00 | Lisi |  Habsburkové
Na konci roku 1849 se obyvatelé rakouského císařství dozvěděli, že 15. prosince zemřel v Brně arcivévoda Ferdinand Karel Viktor d'Este. Zesnulý byl velmi úspěšný ve své vojenské kariéře, dotáhl to až na polního maršálka.


Narodil se 20. července 1821 jako syn modenského vévody Františka IV. a jeho ženy Marie Beatrix Savojské. Pocházel z habsburské větvě d'Este, kterou založilo čtrnácté dítě Marie Terezie Ferdinand Karel. Arcivévoda Ferdinand Karel, který zesnul v Brně, byl tedy pravnukem Marie Terezie.

Manželky z jedné rodiny

4. prosince 2015 v 7:00 | Lisi |  Zákusky
Španělský král Ferdinand VII. nastoupil na trůn po svém otci Karlu IV., nakrátko ho ale musel přenechat Napoleonovu bratru Josefovi.

Ferdinandovou tetou z otcovy strany byla Marie Ludovika, manželka syna Marie Terezie císaře Leopolda II. Jeho tetou z matčiny strany byla Isabella, která se provdala za syna Marie Terezie císaře Josefa II.

Strýcem z matčiny strany byl parmský vévoda Ferdinand, jehož vybrala za manžela pro svoji dceru Marii Amálii sama Marie Terezie. Strýcem z otcovy strany byl neapolský král Ferdinand, kterého pojala za manžela dcera Marie Terezie Marie Karolína.


Sám Ferdinand VII. byl ženatý čtyřikrát a třikrát byla jeho manželkou dáma, v jejichž žilách kolovala krev Marie Terezie.


29. listopad - Den, kdy nechcete být českým králem

29. listopadu 2015 v 7:30 | Lisi |  Kalendář
Předposlední listopadový den určitě nechcete být českým králem či královnou. Popravdě řečeno, jím byste nemuseli chtít být ani dvacátý první či dvacátý třetí listopadový den. Jenomže v tyto dny opustili náš svět postupně pouze císař František Josef I. v roce 1916 a krátce před příjezdem své nevěsty v roce 1453 Ladislav Pohrobek.

Oproti tomu 29. listopadu vydechli naposledy hned tři držitelé a držitelky české koruny.


Byli příbuzní

21. listopadu 2015 v 11:56 | Lisi


Kam dál