Duben 2015

Anna Falcká: Zamilovaná princezna a osamělý král

22. dubna 2015 v 19:04 | Lisi |  Knihy
Hana Whitton zpracovala ve svých knihách mnoho příběhů z historie. V Československé bibliografické databázi je u jejího jména uvedeno celkem 28 titulů, z toho 9, tedy téměř třetina, tematicky spadá do období posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků. Dobově se překrývá s Ludmilou Vaňkovou, ale zatímco ta ve svých ságách umně míchá politické starosti s osobním životem našich králů a dalších předních obyvatel království, tak Hana Whitton se zajímá o citovou stránku jejich životů. Řeší jejich milostné trable a politiku zmiňuje pouze, když se této stránky jejich života dotýká.

Z jejího pera si můžeme přečíst o dánské královně Dagmar a o její sestře Anežce České (sv. Anežka Česká nebo také Anežka Přemyslovna). Podívala se také na osud dcery Přemysla Otakara II. Kunhuty Přemyslovny. Zabývala se Eliškou Přemyslovnou, Eliškou Rejčkou a jejich vzájemnou válkou. Z manželek Karla IV. věnovala knihu Blance z Valois, Anně Falcké a Alžbětě Pomořanské. Neopomněla ani dceru Karla IV. Annu, která se stala anglickou královnou.


Isabela - Neohrožená královna

17. dubna 2015 v 10:46 | Lisi |  Knihy

Isabele, dceři francouzského krále Filipa IV., tedy toho krále, který přestěhoval papeže do Avignonu a který zrušil templáře, se dostalo cti stát se hrdinkou mnoha historických románů a děl. Můžeme jmenovat namátkou jeden díl z francouzské série Prokletí králové, který se jmenuje přímo podle ní - Francouzská vlčice. Ludmila Vaňková zase nechala Jana Lucemburského a Karla IV. Francouzského mluvit o její roli v obvinění francouzských princezen z cizoložství. Se starší Isabelou se dá setkat ve Follettově Na věky věků zrovna v okamžiku, kdy její syn nechává popravit jejího milence Mortimera.

Jak je vidět, v Isabelině životě se našlo dost věcí, které lákají fantazie všech romanopisců. Colin Falconer je jedním z nich. Ve své Isabele - Neohrožené královně nechává samotnou hlavní hrdinku popisovat její život.


Soukromý majetek Jeho Veličenstva se po 100 letech vrátil zpátky do Vídně

8. dubna 2015 v 14:01 | Lisi |  Rodina

František Josef I. zemřel po dlouhé vládě v listopadu 1916. Císařovi potomci zdědili jeho soukromý majetek. Ten proto opustil své prostory v Hofburgu a Schönbrunnu. Na podzim 2014 se správě těchto dvou paláců povedlo u akční síně Neumaister v Mnichově koupit za 158 115 euro šest obrazů, dva akvarely a jednu fotografii z císařovy pozůstalosti. Na všech dílech jsou vyobrazeni císařovi blízcí.

Na některých obrazech je ještě dnes označení Privat Eigenthum Seiner Majestät, tedy soukromý majetek Jeho Veličenstva.

Tyto nově získané obrazy jsou od 25. dubna do 15. listopadu 2015 k vidění v rámci běžné prohlídky Hofburgu, na 24. dubna je možnost zarezervovat si prohlídku s kurátorem muzea v němčině, angličtině nebo italštině.


Na celkem devíti vyobrazeních je

  • Císařovna Alžběta s dogou a císařovna Alžběta u koně
  • Císař František Josef I. v jezdeckém z roku 1856
  • Císař František Josef I. v uherské uniformě polního maršála
  • Arcivévodkyně Sophie (císařova matka) ve věku 44 let
  • Arcivévodkyně Sophie (císařova matka) krátce před smrtí
  • Císařova dcera Sophie na smrtelné posteli
  • Korunní princ Rudolf pár dnů před svou sebevraždou
  • Císařova vnučka arcivévodkyně Hedwig von Österreich-Toskana


Pokud tedy navštívíte v uvedenou dobu Hofburg, uvidíte bezpochyby nová vyobrazení císařské rodiny. Bližší informace s fotografiemi některých obrazů jsou na oficiálních stránkách Hofburgu.