Prosinec 2015

Arcivévoda Ferdinand Karel, který zemřel v Brně

15. prosince 2015 v 6:00 | Lisi |  Habsburkové
Na konci roku 1849 se obyvatelé rakouského císařství dozvěděli, že 15. prosince zemřel v Brně arcivévoda Ferdinand Karel Viktor d'Este. Zesnulý byl velmi úspěšný ve své vojenské kariéře, dotáhl to až na polního maršálka.


Narodil se 20. července 1821 jako syn modenského vévody Františka IV. a jeho ženy Marie Beatrix Savojské. Pocházel z habsburské větvě d'Este, kterou založilo čtrnácté dítě Marie Terezie Ferdinand Karel. Arcivévoda Ferdinand Karel, který zesnul v Brně, byl tedy pravnukem Marie Terezie.

Manželky z jedné rodiny

4. prosince 2015 v 7:00 | Lisi |  Zákusky
Španělský král Ferdinand VII. nastoupil na trůn po svém otci Karlu IV., nakrátko ho ale musel přenechat Napoleonovu bratru Josefovi.

Ferdinandovou tetou z otcovy strany byla Marie Ludovika, manželka syna Marie Terezie císaře Leopolda II. Jeho tetou z matčiny strany byla Isabella, která se provdala za syna Marie Terezie císaře Josefa II.

Strýcem z matčiny strany byl parmský vévoda Ferdinand, jehož vybrala za manžela pro svoji dceru Marii Amálii sama Marie Terezie. Strýcem z otcovy strany byl neapolský král Ferdinand, kterého pojala za manžela dcera Marie Terezie Marie Karolína.


Sám Ferdinand VII. byl ženatý čtyřikrát a třikrát byla jeho manželkou dáma, v jejichž žilách kolovala krev Marie Terezie.